Get Adobe Flash player

Informacje o opłatach

Powyższe opłaty wynoszą:

1. Realizacja podstawy programowej w wymiarze

 • 5 godzin - bez opłat w godzinach 7.30 - 12.30.
 • Rodzice wnoszą opłatę za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Opłata za pobyt w miesiącu wrześniu będzie egzekwowana do 10 października i analogicznie w następnych miesiącach.
 • Opłaty nie obejmują kosztów za wyżywienie.
 • Od 01 stycznia 2017r. nie pobiera się opłat za pobyt w przedszkolu dzieci sześcioletnich. Rodzice tych dzieci zobowiązani są ponosić koszty wyżywienia.

 

Z dniem 01.09.2020r. w Przedszkolu Samorządowym Nr 23 "Baśniowe" wprowadzona została dzienna stawka za wyżywienie w wysokości 6,00 zł.

Od 1 stycznia 2017 roku opłaty ponoszone za przedszkole (opłata podstawowa i żywienie) będą przyjmowane wyłącznie na właściwe rachunki bankowe.

 

Od 1 stycznia 2021 roku informacje na temat opłat za pobyt i wyżwienie dziecka przesyłane są wyłącznie na podany adres e-mail. 

 

Informujemy, iż opłaty za usługi przedszkolne wnosi się na 2 odrębne konta bankowe przedszkola:

  • OPŁATĘ STAŁĄ trzeba wnieść na konto: 95 1240 1154 1111 0010 3566 6830
  • OPŁATĘ za WYŻYWIENIE trzeba wnieść na konto: 91 1240 1154 1111 0010 3566 6999

 

Przy wpłacaniu należy podać:

 • za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecka)
 • grupa (np. Jaś Kowalski gr.5)
 • za jaki miesiąc (np. luty 2011r)
 • i dopiero wpłacamy dokładną kwotę (kwoty oraz numery rachunków bankowych znajdują się w wiadomości e-mail)

 

W razie nieotrzymania wiadomości do 5-go dnia każdego miesiąca
proszę o niezwłoczny kontant z Panią Intendent w celu uzyskania informacji dotyczącej wysokości wpłaty.

Strona stworzona przez DUD-COM

Profesjonalna obsługa informatyczna szkół i firm. www.dud-com.pl